SANOCORPUS
farmaceutische producten en diensten
Missie, Visie en Strategie
INTRODUCTIE
Missie, Visie en Strategie
Klanten
Producten
CONTACT
MISSIE: Het leveren van produkten en diensten die leiden tot een hoogwaardige zorg en ondersteuning voor beroepsbeoefenaars en gebruikers van de productenVISIE: Voor de toekomst zien we dat de consument veeleisender wordt en de strategie voor zijn gezondheid zelf wil bepalen. Kwalitatieve meerwaarde van produkten ondersteunt dit beleid. Met onze produkten en diensten spelen we op deze ontwikkelingen in.


STRATEGIE: 
  • Distributie en diensten via verschillende kanalen.
  • Streven naar een kwalitatieve verbetering.
  • Additieve voordelen van innovatieve producten.
  • Partnerschap.
  • Verbetering van de zorg. 
TRENDS: vergrijzing, zelfbewustzijn en internet
INTRODUCTIEMissie, Visie en StrategieKlantenProductenCONTACT